• Styczeń 11, 19
 • Luty – 8, 22
 • Marzec – 7 ,28
 • Kwiecień – 4, 25
 • Maj – 9, 23,
 • Czerwiec – 6, 21
 • Lipiec – 18, 25
 • Sierpień – 8, 22
 • Wrzesień – 5, 19
 • Październik – 3, 17
 • Listopad – 7, 28
 • Grudzień –12, 19