Lp. Wyszczególnienie Jednostka opłaty Kwota w złotych
1. Egzamin na patent strzelecki  (na podst. Art.10b ust.2, ustawy o broni  i amunicji – dz.u. Nr 52 poz. 525 z 2004 z późn. zm.) jednorazowo 400
2. Egzamin poprawkowy na patent strzelecki jednorazowo 100
3. Egzamin na patent strzelecki – część teoretyczna dla osób przedłużających ważność licencji po uzyskaniu pełnoletniości (nie później niż do końca stycznia po roku w którym skończyli 18 lat) jednorazowo 100
4. Opłata za egzamin rozszerzający patent strzelecki  jednorazowo 100
5. Opłata za wydanie plastikowej karty patentu strzeleckiego
W celu uzyskania plastikowej karty patentu prosimy przesłać drogą mailową prośby o jej wydanie, wraz z załączonym dowodem opłaty na adres: patenty@pzss.org.pl
jednorazowo 60
6. Wydanie legitymacji prowadzącego strzelanie jednorazowo 50
7. Wydanie duplikatu dokumentu, zmiana danych ewidencyjnych, rozszerzenie, itp. jednorazowo 50
8. Wydanie licencji zawodniczej dla osób pełnoletnich na 1 rok 50
9. Przedłużenie ważności licencji zawodniczej na 1 rok 50
10. Wydanie licencji zawodniczej dla osób niepełnoletnich do 18 roku życia do uzyskania pełnoletności zwolniona z opłat
11. Przedłużenie ważności licencji zawodniczej po ukończeniu 18 lat do 20 roku życia włącznie na 1 rok 10
12. Egzamin na przedłużenie ważności licencji w przypadku braku startów za pierwszą dyscyplinę 400
13. Egzamin na przedłużenie ważności licencji w przypadku braku startów za każdą następną dyscyplinę 200
14. Egzamin poprawkowy na przedłużenie ważności licencji za brak startów za 1 dyscyplinę 100
15. Licencja trenera PZSS letni cykl olimpijski 50
16. Licencja klubowa PZSS wydana po raz pierwszy za pierwszy rok (kalendarzowy) 5000
17. Opłata licencji klubowej na rok kalendarzowy (utrzymanie ważności) 
płatne do 31 października roku poprzedniego.
roczna 1000
18. Opłata licencji klubowej na rok kalendarzowy (utrzymanie ważności) dla klubu, który bierze udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym lub posiada zawodników w Kadrze Narodowej strzelectwa sportowego
płatne do 31 października roku poprzedniego.
roczna 50*
19. Składka członkowska PZSS od klubu
płatne do 31 października roku poprzedniego.
za 1 rok 500
20. Składka członkowska PZSS od klubu, który bierze udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym lub posiada zawodników w Kadrze Narodowej strzelectwa sportowego
płatne do 31 października roku poprzedniego.
za 1 rok 50
21. Składka członkowska PZSS od wojewódzkiego związku 
płatne do 31 października roku poprzedniego.
za 1 rok 1000
22. Startowe w zawodach PZSS za zespół 3 osobowy – karabin, pistolet, rzutki za 1 konkurencję 50
23. Startowe w zawodach PZSS – karabin, pistolet – młodzicy i open za 1 konkurencję 50
24. Startowe w zawodach PZSS – karabin, pistolet – juniorzy młodsi za 1 konkurencję 60
25. Startowe w zawodach PZSS – karabin, pistolet – juniorzy i seniorzy za 1 konkurencję 70
26. Startowe w zawodach PZSS – MIX karabin, MIX pistolet  za 1 konkurencję 80
27. Startowe w zawodach PZSS – strzelba Double Trap 150  za 1 konkurencję 160
28. Startowe w zawodach PZSS – strzelba Trap/Skeet 125 z finałem za 1 konkurencję 170
29. Startowe w zawodach PZSS – strzelba Trap/Skeet 100 za 1 konkurencję 140
30. Startowe Trap MIX  za 1 konkurencję 170
31. Startowe Skeet MIX za 1 konkurencję 170
32. Startowe w zawodach PZSS – strzelba Double Trap 90  za 1 konkurencję 100
33. Startowe w zawodach PZSS – strzelba Trap/Skeet 75  za 1 konkurencję 80
34. Serie treningowe na zawodach PZSS Double Trap za 1 serię 30
35. Serie treningowe na zawodach PZSS Trap/Skeet za 1 serię 20
36. Licencja sędziego klasy pierwszej i państwowej  letni cykl olimpijski 50
37. Opłata licencyjna sędziego klasy trzeciej i drugiej letni cykl olimpijski 20
38. Minimalna stawka sędziowska na zawodach PZSS – brutto za 1 dzień zawodów 150
39. Stawka delegata technicznego na zawodach PZSS – brutto za 1 dzień zawodów 180
40. Opłata za złożenie protestu na zawodach PZSS jednorazowo 100
41. Opłata za złożenie odwołania w sprawie protestu na zawodach PZSS jednorazowo 200