Opłaty klubowe obowiązujące w 2021 :

Jednocześnie przypominamy, że od 30 listopada br. będą realizowane licencje zawodnicze na rok 2021 na podstawie:

 • uregulowania składki klubowej na 2021r.
 • uregulowania opłaty za wydanie/przedłużenie licencji zawodniczej zgodnie z tabelą opłat PZSS
 • udokumentowania startów za 2020 lub udokumentowania zdania egzaminu na przedłużenie ważności licencji w przypadku braku startów.

Klub Strzelectwa Praktycznego COMBAT – klub kolekcjonerski

 • składka członkowska roczna – 100 zł
 • koszt jednorazowego skorzystania z zajęć na strzelnicy – 50 zł ( nie obejmuje kosztów amunicji )

Składki należy wpłacać wyłącznie na konto bankowe:

BZWBK 0/Kalisz  42 1090 2590 0000 0001 3407 8655

Klub Strzelecki PZSS TMA1993Group – klub sportowy strzelecki i kuszniczy

składka członkowska roczna na 2021r. – 400 zł  

w/w składki nie obejmują kosztów zużytej amunicji

Składki należy wpłacać w sekretariacie klubu lub na konto bankowe:

Raiffassen Polbank o/Kalisz  08 1750 0012 0000 0000 3862 9627

Koszt kursu na patent strzelecki – 300 zł (nie obejmuje kosztów egzaminu na patent PZSS )

Koszt kursu – prowadzący strzelanie – 800 zł

TABELA OPŁAT POLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO w 2021r.

Lp. Wyszczególnienie Jednostka opłaty Kwota
w złotych
1 Egzamin na patent strzelecki  (na podst. Art.10b ust.2, ustawy o broni  i amunicji – dz.u. Nr 52 poz. 525 z 2004 z późn. zm.) jednorazowo 400
2 Egzamin poprawkowy na patent strzelecki jednorazowo 100
3 Egzamin na patent strzelecki – część teoretyczna dla osób przedłużających ważność licencji po uzyskaniu pełnoletniości(nie później niż do końca stycznia po roku w którym skończyli 18 lat) jednorazowo 100
4 Opłata za egzamin rozszerzający patent strzelecki jednorazowo 200
5 Opłata za wydanie plastikowej karty patentu strzeleckiego
W celu uzyskania plastikowej karty patentu prosimy przesłać drogą mailową prośby o jej wydanie, wraz z załączonym dowodem opłaty na adres: patenty@pzss.org.pl
jednorazowo 60
6 Wydanie duplikatu dokumentu, zmiana danych ewidencyjnych, rozszerzenie, itp. jednorazowo 50
7 Wydanie licencji zawodniczej dla osób pełnoletnich na 1 rok 50
8 Przedłużenie ważności licencji zawodniczej na 1 rok 50
9 Wydanie licencji zawodniczej dla osób niepełnoletnich do 18 roku życia do uzyskania pełnoletności zwolniona z opłat
10 Przedłużenie ważności licencji zawodniczej po ukończeniu 18 lat do 20 roku życia włącznie na 1 rok 10
11 Egzamin na przedłużenie ważności licencji w przypadku braku startów za pierwszą dyscyplinę 400
12 Egzamin na przedłużenie ważności licencji w przypadku braku startów za każdą następną dyscyplinę 200
13 Egzamin poprawkowy na przedłużenie ważności licencji za brak startów za 1 dyscyplinę 100
14 Licencja trenera PZSS letni cykl olimpijski 50
15 Licencja klubowa PZSS wydana po raz pierwszy. za pierwszy rok (kalendarzowy) 1000
16 Opłata licencji klubowej na rok kalendarzowy (utrzymanie ważności) płatne do 31 października roku poprzedniego. roczna 500*
17 Składka członkowska PZSS od klubu płatne do 31 października roku poprzedniego. za 1 rok 50
18 Składka członkowska PZSS od wojewódzkiego związku płatne do 31 października roku poprzedniego. za 1 rok 350
19 Startowe w zawodach PZSS za zespół 3 osobowy – karabin, pistolet, rzutki za 1 konkurencję 50
20 Startowe w zawodach PZSS – karabin, pistolet – młodzicy i OPEN za 1 konkurencję 50
21 Startowe w zawodach PZSS – karabin, pistolet – juniorzy młodsi za 1 konkurencję 60
22 Startowe w zawodach PZSS – karabin, pistolet – juniorzy i seniorzy za 1 konkurencję 70
23 Startowe w zawodach PZSS – MIX karabin, MIX pistolet za 1 konkurencję 80
24 Startowe w zawodach PZSS – strzelba Double Trap 150 za 1 konkurencję 160
25 Startowe w zawodach PZSS – strzelba Trap/Skeet 125 z finałem za 1 konkurencję 170
26 Startowe w zawodach PZSS – strzelba Trap/Skeet 100 za 1 konkurencję 140
27 Startowe Trap MIX za 1 konkurencję 170
28 Startowe Skeet MIX za 1 konkurencję 170
29 Startowe w zawodach PZSS – strzelba Double Trap 90 za 1 konkurencję 100
30 Startowe w zawodach PZSS – strzelba Trap/Skeet 75 za 1 konkurencję 80
31 Serie treningowe na zawodach PZSS Double Trap za 1 serię 30
32 Serie treningowe na zawodach PZSS Trap/Skeet za 1 serię 20
33 Licencja sędziego
UWAGA! opłaty za wydanie licencji sędziego klasy II i III należy wnosić na konto właściwego Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego.
Opłaty za wydanie licencji sędziego klasy I i P na konto PZSS
letni cykl olimpijski 50
34 Stawka sędziowska na zawodach PZSS za 1 dzień zawodów 100
35 Stawka delegata technicznego na zawodach PZSS za 1 dzień zawodów 150
36 Opłata za złożenie protestu na zawodach PZSS jednorazowo 100
37 Opłata za złożenie odwołania w sprawie protestu na zawodach PZSS jednorazowo 200

Najczęściej zadawane pytania

 1. Gdzie znajdę wniosek o wydanie pierwszej licencji zawodniczej?

  Od dnia 14.09.2020 papierowy wniosek na licencję zawdniczą nie jest wymagany dla osób pełnoletnich. Licencja zostanie nadana na podstawie wniosku elektronicznego. Wnioskodawcy niepełnoletni muszą dostarczyć dodatkowo wniosek papierowy na dotychczasowych zasadach zawierający zgodę rodziców oraz orzeczenie lekarskie.
 1. Jak przedłużyć licencję zawodniczą?

  Należy zalogować się na swoje konto w portalu PZSS i tam wnioskować o przedłużenie licencji zawodniczej.

 2. Jak długo należy czekać na przedłużenie/nadanie licencji zawodniczej przez PZSS?

  Licencja zawodnicza zostanie przedłużona/nadana w terminie do 30 dni od daty zatwierdzenia wniosku w portalu przez WZSS. Przypominamy, że wnioski zatwierdzane są według kolejności, a kontakt w sprawie przyspieszenia procedury jest bezcelowy, a jedynie wydłuża czas oczekiwania, gdyż pracownik zamiast wystawiać licencje musi poświęcić czas na udzielanie informacji.
 3. Mam nadaną licencję w systemie ale nie mogę jej pobrać. Dlaczego?
  Jeżeli licencja została nadana dzisiaj (patrz data nadania) oznacza to, że orzeczenie w PDF nie zostało jeszcze podpisane podpisem elektronicznym. Zostanie to wykonane do końca dnia. Jeżeli licencja nie została nadana dzisiaj, a orzeczenia dalej nie da się pobrać należy skontaktować się z działem licencji i patentów: licencje@pzss.org.pl 
 4. Kiedy otrzymam orzeczenie o nadaniu licencji zawodniczej?

  Orzeczenie o nadaniu licencji zawodniczej będzie gotowe do pobrania na koncie w portalu po zatwierdzeniu wniosku przez PZSS. Orzeczenie w wersji elektronicznej zawiera podpis kwalifikowany zgodny z polskim prawem i jest oryginałem dokumentu.
 5. Kiedy otrzymam licencję w formie karty plastikowej?

  Karty plastikowe wysyłane są do klubu w terminie do 30 dni od daty nadania licencji zawodniczej.
 1. Na jaki okres wydawana jest licencja zawodnicza ?

  Licencja zawodnicza wydawana jest na rok kalendarzowy.

 2. Od kiedy można wystąpić o licencję zawodniczą na przyszły rok?

  Jest to możliwe od listopada br. – UWAGA! Warunkiem koniecznym jest uzyskanie przez klub przedłużenia licencji klubowej na kolejny rok.