Klub Strzelecki TMA1993Group powstał w 2015r. z inicjatywy obecnego Prezesa klubu. Klub jest dedykowany osobom chcącym chcącym uprawiać kwalifikowany sport strzelecki w ramach współzawodnictwa sportowego Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz uzyskać pozwolenie na broń do celów sportowych. W ramach klubu można trenować:

  • z broni pneumatycznej – karabinek oraz pistolet
  • z broni centralnego zapłonu – pistolet, rewolwer, karabin, strzelba, pistolet maszynowy
  • z broni cięciwowej – kusze bloczkowe oraz łuki bloczkowe