STRZELANIA KLUBOWE 2021

 • Styczeń – 9, 30
 • Luty – 13, 27
 • Marzec – 13 ,27
 • Kwiecień – 10, 24
 • Maj – 8, 22,
 • Czerwiec – 5, 20
 • Lipiec – 24, 31
 • Sierpień – 14, 28
 • Wrzesień – 11, 25
 • Październik –16, 30
 • Listopad – 6, 20
 • Grudzień – 4, 11

Terminy egzaminów na patent strzelecki:

Zapisy na egzaminy będą otwarte 10 dni przed egzaminem, a zamykane na 2 dni robocze przed egzaminem.

Kolejne terminy wkrótce…
Uwaga! W rubryce „badania” TAK oznacza możliwość wykonania niezbędznych badań podczas egzaminu.