Do 15 stycznia 2020r. należy uregulować:

  • składki członkowskie oraz opłaty licencyjne PZSS w klubach TMA1993Group oraz KSP Combat za rok 2020
  • opłaty egzaminacyjne w 2019 dla osób nieuczestniczących w zawodach PZSS wg. stawek określonych przez związek.

Nieuregulowanie opłaty w w/w terminie skutkować będzie skreśleniem z listy członków obu klubów oraz powiadomienie WPA KWP o ustaniu przesłanek do dalszego posiadania przez skreśloną osobę broni do celów sportowych lub kolekcjonerskich.